ÜRÜN KODU ÜRÜN İSMİ MARKA
IHV-3001 76 MM FLEXIBLE İZOLELİ Afs
IHV-3002 82 MM FLEXIBLE İZOLELİ Afs
IHV-3003 102 MM FLEXIBLE İZOLELİ Afs
IHV-3004 112 MM FLEXIBLE İZOLELİ Afs
IHV-3005 127 MM FLEXIBLE İZOLELİ Afs
IHV-3006 133 MM FLEXIBLE İZOLELİ Afs
IHV-3007 140 MM FLEXIBLE İZOLELİ Afs
IHV-3008 152 MM FLEXIBLE İZOLELİ Afs
IHV-3009 160 MM FLEXIBLE İZOLELİ Afs
IHV-3010 185 MM FLEXIBLE İZOLELİ Afs
IHV-3011 203 MM FLEXIBLE İZOLELİ Afs
IHV-3012 229 MM FLEXIBLE İZOLELİ Afs
IHV-3013 254 MM FLEXIBLE İZOLELİ Afs
IHV-3014 280 MM FLEXIBLE İZOLELİ Afs
IHV-3015 305 MM FLEXIBLE İZOLELİ Afs
IHV-3016 315 MM FLEXIBLE İZOLELİ Afs
IHV-3017 356 MM FLEXIBLE İZOLELİ Afs
IHV-3018 406 MM FLEXIBLE İZOLELİ Afs
IHV-3019 457 MM FLEXIBLE İZOLELİ Afs
IHV-3020 508 MM FLEXIBLE İZOLELİ Afs
IHV-3050 82 MM FLEXIBLE İZOLESİZ Afs
IHV-3051 102 MM FLEXIBLE İZOLESİZ Afs
IHV-3052 112 MM FLEXIBLE İZOLESİZ Afs
IHV-3053 127 MM FLEXIBLE İZOLESİZ Afs
IHV-3054 133 MM FLEXIBLE İZOLESİZ Afs
IHV-3055 140 MM FLEXIBLE İZOLESİZ Afs
IHV-3056 152 MM FLEXIBLE İZOLESİZ Afs
IHV-3057 160 MM FLEXIBLE İZOLESİZ Afs
IHV-3058 185 MM FLEXIBLE İZOLESİZ Afs
IHV-3059 203 MM FLEXIBLE İZOLESİZ Afs
IHV-3060 229 MM FLEXIBLE İZOLESİZ Afs
IHV-3061 254 MM FLEXIBLE İZOLESİZ Afs
IHV-3062 280 MM FLEXIBLE İZOLESİZ Afs
IHV-3063 305 MM FLEXIBLE İZOLESİZ Afs
IHV-3064 315 MM FLEXIBLE İZOLESİZ Afs
IHV-3065 356 MM FLEXIBLE İZOLESİZ Afs
IHV-3066 406 MM FLEXIBLE İZOLESİZ Afs
IHV-3067 457 MM FLEXIBLE İZOLESİZ Afs
IHV-3068 508 MM FLEXIBLE İZOLESİZ Afs
IHV-3071 710 MM FLEXIBLE İZOLESİZ Afs
IHV-3075 52 MM FLEXIBLE İZOLESİZ ALUAFS 70 Afs
IHV-3076 68 MM FLEXIBLE İZOLESİZ ALUAFS 70 Afs
IHV-3077 76 MM FLEXIBLE İZOLESİZ ALUAFS 70 Afs
IHV-3078 82 MM FLEXIBLE İZOLESİZ ALUAFS 70 Afs
IHV-3079 102 MM FLEXIBLE İZOLESİZ ALUAFS 70 Afs
IHV-3080 112 MM FLEXIBLE İZOLESİZ ALUAFS 70 Afs
IHV-3081 127 MM FLEXIBLE İZOLESİZ ALUAFS 70 Afs
IHV-3082 133 MM FLEXIBLE İZOLESİZ ALUAFS 70 Afs
IHV-3083 140 MM FLEXIBLE İZOLESİZ ALUAFS 70 Afs
IHV-3084 152 MM FLEXIBLE İZOLESİZ ALUAFS 70 Afs
IHV-3085 160 MM FLEXIBLE İZOLESİZ ALUAFS 70 Afs
IHV-3086 185 MM FLEXIBLE İZOLESİZ ALUAFS 70 Afs
IHV-3087 203 MM FLEXIBLE İZOLESİZ ALUAFS 70 Afs
IHV-3088 229 MM FLEXIBLE İZOLESİZ ALUAFS 70 Afs
IHV-3089 254 MM FLEXIBLE İZOLESİZ ALUAFS 70 Afs
IHV-3090 280 MM FLEXIBLE İZOLESİZ ALUAFS 70 Afs
IHV-3091 305 MM FLEXIBLE İZOLESİZ ALUAFS 70 Afs
IHV-3092 315 MM FLEXIBLE İZOLESİZ ALUAFS 70 Afs
IHV-3093 356 MM FLEXIBLE İZOLESİZ ALUAFS 70 Afs
IHV-3094 406 MM FLEXIBLE İZOLESİZ ALUAFS 70 Afs
IHV-3095 457 MM FLEXIBLE İZOLESİZ ALUAFS 70 Afs
IHV-3096 508 MM FLEXIBLE İZOLESİZ ALUAFS 70 Afs
IHV-3097 559 MM FLEXIBLE İZOLESİZ ALUAFS 70 Afs
IHV-3098 630 MM FLEXIBLE İZOLESİZ ALUAFS 70 Afs
IHV-3099 710 MM FLEXIBLE İZOLESİZ ALUAFS 70 Afs
IHV-3100 800 MM FLEXIBLE İZOLESİZ ALUAFS 70 Afs
IHV-3101 52 MM FLEXIBLE İZOLELİ ISOAFS 70 Afs
IHV-3102 68 MM FLEXIBLE İZOLELİ ISOAFS 70 Afs
IHV-3103 76 MM FLEXIBLE İZOLELİ ISOAFS 70 Afs
IHV-3104 82 MM FLEXIBLE İZOLELİ ISOAFS 70 Afs
IHV-3105 102 MM FLEXIBLE İZOLELİ ISOAFS 70 Afs
IHV-3106 112 MM FLEXIBLE İZOLELİ ISOAFS 70 Afs
IHV-3107 127 MM FLEXIBLE İZOLELİ ISOAFS 70 Afs
IHV-3108 133 MM FLEXIBLE İZOLELİ ISOAFS 70 Afs
IHV-3109 140 MM FLEXIBLE İZOLELİ ISOAFS 70 Afs
IHV-3110 152 MM FLEXIBLE İZOLELİ ISOAFS 70 Afs
IHV-3111 160 MM FLEXIBLE İZOLELİ ISOAFS 70 Afs
IHV-3112 185 MM FLEXIBLE İZOLELİ ISOAFS 70 Afs
IHV-3113 203 MM FLEXIBLE İZOLELİ ISOAFS 70 Afs
IHV-3114 229 MM FLEXIBLE İZOLELİ ISOAFS 70 Afs
IHV-3115 254 MM FLEXIBLE İZOLELİ ISOAFS 70 Afs
IHV-3116 280 MM FLEXIBLE İZOLELİ ISOAFS 70 Afs
IHV-3117 305 MM FLEXIBLE İZOLELİ ISOAFS 70 Afs
IHV-3118 315 MM FLEXIBLE İZOLELİ ISOAFS 70 Afs
IHV-3119 356 MM FLEXIBLE İZOLELİ ISOAFS 70 Afs
IHV-3120 406 MM FLEXIBLE İZOLELİ ISOAFS 70 Afs
IHV-3121 457 MM FLEXIBLE İZOLELİ ISOAFS 70 Afs
IHV-3122 508 MM FLEXIBLE İZOLELİ ISOAFS 70 Afs
IHV-3123 559 MM FLEXIBLE İZOLELİ ISOAFS 70 Afs
IHV-3124 630 MM FLEXIBLE İZOLELİ ISOAFS 70 Afs
IHV-3125 710 MM FLEXIBLE İZOLELİ ISOAFS 70 Afs
IHV-3126 800 MM FLEXIBLE İZOLELİ ISOAFS 70 Afs
IHV-3127 52 MM FLEXIBLE İZOLELİ SONOAFS 70B Afs
IHV-3128 68 MM FLEXIBLE İZOLELİ SONOAFS 70B Afs
IHV-3129 76 MM FLEXIBLE İZOLELİ SONOAFS 70B Afs
IHV-3130 82 MM FLEXIBLE İZOLELİ SONOAFS 70B Afs
IHV-3131 102 MM FLEXIBLE İZOLELİ SONOAFS 70B Afs
IHV-3132 112 MM FLEXIBLE İZOLELİ SONOAFS 70B Afs
IHV-3133 127 MM FLEXIBLE İZOLELİ SONOAFS 70B Afs
IHV-3134 133 MM FLEXIBLE İZOLELİ SONOAFS 70B Afs
IHV-3135 140 MM FLEXIBLE İZOLELİ SONOAFS 70B Afs
IHV-3136 152 MM FLEXIBLE İZOLELİ SONOAFS 70B Afs
IHV-3137 160 MM FLEXIBLE İZOLELİ SONOAFS 70B Afs
IHV-3138 185 MM FLEXIBLE İZOLELİ SONOAFS 70B Afs
IHV-3139 203 MM FLEXIBLE İZOLELİ SONOAFS 70B Afs
IHV-3140 229 MM FLEXIBLE İZOLELİ SONOAFS 70B Afs
IHV-3141 254 MM FLEXIBLE İZOLELİ SONOAFS 70B Afs
IHV-3142 280 MM FLEXIBLE İZOLELİ SONOAFS 70B Afs
IHV-3143 305 MM FLEXIBLE İZOLELİ SONOAFS 70B Afs
IHV-3144 315 MM FLEXIBLE İZOLELİ SONOAFS 70B Afs
IHV-3145 356 MM FLEXIBLE İZOLELİ SONOAFS 70B Afs
IHV-3146 406 MM FLEXIBLE İZOLELİ SONOAFS 70B Afs
IHV-3147 457 MM FLEXIBLE İZOLELİ SONOAFS 70B Afs
IHV-3148 508 MM FLEXIBLE İZOLELİ SONOAFS 70B Afs
IHV-3149 559 MM FLEXIBLE İZOLELİ SONOAFS 70B Afs
IHV-3150 630 MM FLEXIBLE İZOLELİ SONOAFS 70B Afs
IHV-3151 710 MM FLEXIBLE İZOLELİ SONOAFS 70B Afs
IHV-3152 102 MM FLEXIBLE BAĞLANTI MANŞONLARI Afs
IHV-3153 152 MM FLEXIBLE BAĞLANTI MANŞONLARI Afs
IHV-3154 203 MM FLEXIBLE BAĞLANTI MANŞONLARI Afs
IHV-3155 254 MM FLEXIBLE BAĞLANTI MANŞONLARI Afs
IHV-3156 305 MM FLEXIBLE BAĞLANTI MANŞONLARI Afs
IHV-3157 356 MM FLEXIBLE BAĞLANTI MANŞONLARI Afs
IHV-3161 82 MM İZOLESİZ F 250 C ALUAFS.F FLEKS Afs
IHV-3162 102 MM İZOLESİZ F 250 C ALUAFS.F FLEKS Afs
IHV-3163 112 MM İZOLESİZ F 250 C ALUAFS.F FLEKS Afs
IHV-3164 127 MM İZOLESİZ F 250 C ALUAFS.F FLEKS Afs
IHV-3165 133 MM İZOLESİZ F 250 C ALUAFS.F FLEKS Afs
IHV-3166 140 MM İZOLESİZ F 250 C ALUAFS.F FLEKS Afs
IHV-3167 152 MM İZOLESİZ F 250 C ALUAFS.F FLEKS Afs
IHV-3168 160 MM İZOLESİZ F 250 C ALUAFS.F FLEKS Afs
IHV-3169 185 MM İZOLESİZ F 250 C ALUAFS.F FLEKS Afs
IHV-3170 203 MM İZOLESİZ F 250 C ALUAFS.F FLEKS Afs
IHV-3171 229 MM İZOLESİZ F 250 C ALUAFS.F FLEKS Afs
IHV-3172 254 MM İZOLESİZ F 250 C ALUAFS.F FLEKS Afs
IHV-3173 280 MM İZOLESİZ F 250 C ALUAFS.F FLEKS Afs
IHV-3174 305 MM İZOLESİZ F 250 C ALUAFS.F FLEKS Afs
IHV-3175 315 MM İZOLESİZ F 250 C ALUAFS.F FLEKS Afs
IHV-3176 356 MM İZOLESİZ F 250 C ALUAFS.F FLEKS Afs
IHV-3177 406 MM İZOLESİZ F 250 C ALUAFS.F FLEKS Afs
IHV-3178 457 MM İZOLESİZ F 250 C ALUAFS.F FLEKS Afs
IHV-3179 508 MM İZOLESİZ F 250 C ALUAFS.F FLEKS Afs
IHV-3180 560 MM İZOLESİZ F 250 C ALUAFS.F FLEKS Afs
IHV-3181 630 MM İZOLESİZ F 250 C ALUAFS.F FLEKS Afs
IHV-3182 710 MM İZOLESİZ F 250 C ALUAFS.F FLEKS Afs
IHV-3183 800 MM İZOLESİZ F 250 C ALUAFS.F FLEKS Afs
IHV-3184 82 MM İZOLELİ F 250 C ISOAFS-ALU.F FLEKS Afs
IHV-3185 102 MM İZOLELİ F 250 C ISOAFS-ALU.F FLEKS Afs
IHV-3186 112 MM İZOLELİ F 250 C ISOAFS-ALU.F FLEKS Afs
IHV-3187 127 MM İZOLELİ F 250 C ISOAFS-ALU.F FLEKS Afs
IHV-3188 133 MM İZOLELİ F 250 C ISOAFS-ALU.F FLEKS Afs
IHV-3189 140 MM İZOLELİ F 250 C ISOAFS-ALU.F FLEKS Afs
IHV-3190 152 MM İZOLELİ F 250 C ISOAFS-ALU.F FLEKS Afs
IHV-3191 160 MM İZOLELİ F 250 C ISOAFS-ALU.F FLEKS Afs
IHV-3192 185 MM İZOLELİ F 250 C ISOAFS-ALU.F FLEKS Afs
IHV-3193 203 MM İZOLELİ F 250 C ISOAFS-ALU.F FLEKS Afs
IHV-3194 229 MM İZOLELİ F 250 C ISOAFS-ALU.F FLEKS Afs
IHV-3195 254 MM İZOLELİ F 250 C ISOAFS-ALU.F FLEKS Afs
IHV-3196 280 MM İZOLELİ F 250 C ISOAFS-ALU.F FLEKS Afs
IHV-3197 305 MM İZOLELİ F 250 C ISOAFS-ALU.F FLEKS Afs
IHV-3198 315 MM İZOLELİ F 250 C ISOAFS-ALU.F FLEKS Afs
IHV-3199 356 MM İZOLELİ F 250 C ISOAFS-ALU.F FLEKS Afs
IHV-3200 406 MM İZOLELİ F 250 C ISOAFS-ALU.F FLEKS Afs
IHV-3201 457 MM İZOLELİ F 250 C ISOAFS-ALU.F FLEKS Afs
IHV-3202 508 MM İZOLELİ F 250 C ISOAFS-ALU.F FLEKS Afs
IHV-3203 560 MM İZOLELİ F 250 C ISOAFS-ALU.F FLEKS Afs
IHV-3204 630 MM İZOLELİ F 250 C ISOAFS-ALU.F FLEKS Afs
IHV-3205 710 MM İZOLELİ F 250 C ISOAFS-ALU.F FLEKS Afs
IHV-3206 800 MM İZOLELİ F 250 C ISOAFS-ALU.F FLEKS Afs
IHV-3207 82 MM İZOLELİ F 250 C SONOAFS-ALU.FB FLEKS Afs
IHV-3208 102 MM İZOLELİ F 250 C SONOAFS-ALU.FB FLEKS Afs
IHV-3209 112 MM İZOLELİ F 250 C SONOAFS-ALU.FB FLEKS Afs
IHV-3210 127 MM İZOLELİ F 250 C SONOAFS-ALU.FB FLEKS Afs
IHV-3211 133 MM İZOLELİ F 250 C SONOAFS-ALU.FB FLEKS Afs
IHV-3212 140 MM İZOLELİ F 250 C SONOAFS-ALU.FB FLEKS Afs
IHV-3213 152 MM İZOLELİ F 250 C SONOAFS-ALU.FB FLEKS Afs
IHV-3214 160 MM İZOLELİ F 250 C SONOAFS-ALU.FB FLEKS Afs
IHV-3215 185 MM İZOLELİ F 250 C SONOAFS-ALU.FB FLEKS Afs
IHV-3216 203 MM İZOLELİ F 250 C SONOAFS-ALU.FB FLEKS Afs
IHV-3217 229 MM İZOLELİ F 250 C SONOAFS-ALU.FB FLEKS Afs
IHV-3218 254 MM İZOLELİ F 250 C SONOAFS-ALU.FB FLEKS Afs
IHV-3219 280 MM İZOLELİ F 250 C SONOAFS-ALU.FB FLEKS Afs
IHV-3220 305 MM İZOLELİ F 250 C SONOAFS-ALU.FB FLEKS Afs
IHV-3221 315 MM İZOLELİ F 250 C SONOAFS-ALU.FB FLEKS Afs
IHV-3222 356 MM İZOLELİ F 250 C SONOAFS-ALU.FB FLEKS Afs
IHV-3223 406 MM İZOLELİ F 250 C SONOAFS-ALU.FB FLEKS Afs
IHV-3224 457 MM İZOLELİ F 250 C SONOAFS-ALU.FB FLEKS Afs
IHV-3225 508 MM İZOLELİ F 250 C SONOAFS-ALU.FB FLEKS Afs
IHV-3226 560 MM İZOLELİ F 250 C SONOAFS-ALU.FB FLEKS Afs
IHV-3227 630 MM İZOLELİ F 250 C SONOAFS-ALU.FB FLEKS Afs
IHV-3228 710 MM İZOLELİ F 250 C SONOAFS-ALU.FB FLEKS Afs
IHV-3229 800 MM İZOLELİ F 250 C SONOAFS-ALU.FB FLEKS Afs
IHV-3301 102 PLASTİK KELEPÇE AFS 36 CM Afs
IHV-3302 140 PLASTİK KELEPÇE AFS 44 CM Afs
IHV-3303 190 PLASTİK KELEPÇE 52 CM Afs
IHV-3304 229 PLASTİK KELEPÇE AFS 80 CM Afs
IHV-3305 263 PLASTİK KELEPÇE AFS 93 CM Afs
IHV-3306 360 PLASTİK KELEPÇE AFS 120 CM Afs
IHV-3307 PLASTİK KELEPÇE SIKIŞTIRMA PENSESİ Afs
IHV-3308 METAL RULO KELEPÇE(30M) Afs
IHV-3309 METAL KELEPÇE SIKIŞTIRMA PARÇASI (50 Ad/KUTU) Afs
IHV-3401 35MMX60MMX35 MM AFS CONNECTÖR PVC Afs
IHV-3402 45MMX60MMX45 MM AFS CONNECTÖR PVC Afs
IHV-3403 45MMX75MMX45 MM AFS CONNECTÖR PVC Afs
IHV-3404 45MMX100MMX45 MM AFS CONNECTÖR PVC Afs
IHV-3405 70MMX100MMX70 MM AFS CONNECTÖR PVC Afs
IHV-3406 70MMX150MMX70 MM AFS CONNECTÖR PVC Afs
IHV-3407 70MMX200MMX70 MM AFS CONNECTÖR PVC Afs
IHV-3408 35MMX60MMX35 MM AFS CONNECTÖR SILICONE Afs
IHV-3409 45MMX60MMX45 MM AFS CONNECTÖR SILICONE Afs
IHV-3410 45MMX75MMX45 MM AFS CONNECTÖR SILICONE Afs
IHV-3411 45MMX100MMX45 MM AFS CONNECTÖR SILICONE Afs
IHV-3412 45MMX150MMX45 MM AFS CONNECTÖR SILICONE Afs
IHV-3413 50MMX60MMX50 MM AFS CONNECTÖR SILICONE Afs
IHV-3414 70MMX100MMX70 MM AFS CONNECTÖR SILICONE Afs
IHV-3415 70MMX150MMX70 MM AFS CONNECTÖR SILICONE Afs
IHV-3416 70MMX200MMX70 MM AFS CONNECTÖR SILICONE Afs
N02001 20 MM KANAL FLANŞI Afs
N02002 25 MM KANAL FLANŞI Afs
N02003 30 MM KANAL FLANŞI Afs
N02004 35 MM KANAL FLANŞI Afs
N02010 20 MM KÖŞE PARÇASI Afs
N02011 25 MM KÖŞE PARÇASI Afs
N02012 30 MM KÖŞE PARÇASI Afs
N02013 35 MM KÖŞE PARÇASI Afs
N02014 G KLİPS MAKSİ Afs
N02015 G KLİPS Afs
N02016 M8 ASKI MENGENE Afs
N02017 M10 ASKI MENGENE Afs